Blog Học Đàn

Nguyện làm tri kỷ - 8

[Em] Nhìn em khóc anh lại muốn [Bm] ôm Nhưng mình là bạn [C] thôi, [D]...

Cô bé mùa đông - , 223

Từng cơn [Am] gió, khẽ vô [Em] tình Chiếc [F] lá lìa cành, buông [C] xuống...