Blog Học Đàn

Kỷ Niệm Thân Thương - 142

Mai [C]đã xa rồi lớp học [G]ơi thân thương Thời gian [Am]cứ trôi đi để lại...

Xin Đừng Buông Lời Chia Tay - 301

[Am]Ngày tháng dần [Em]trôi đã bao [F]lâu không gặp [C]nhau [Am]Để thấu niềm [Em]đau sâu...

Mộng chiều xuân - 464

Gió chiều thầm vương bao nhớ [F] nhung [Dm] Người yêu thoáng [G] qua trong giấc...