Blog Học Đàn

Điệu Slowly & Điệu Slow Rock

Slow là một thể điệu trữ tình chậm. Nhịp thường dùng 2/4, 4/4, 6/8.
Slowly sẽ có tốc độ chậm hơn Slow Rock
Slow Rock xuất phát từ Slowly mà ra, nhưng nó thúc dục và sôi nổi hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
– Cách chơi điệu Slow Rock: BASS 3 2 1 2 3
– Cách chơi điệu Slow Ly: BASS 3 2 1
biến cách slow

Các bài học, giáo trình khác


Điệu Disco
Điệu Disco

– Thể điệu Disco được ra đời trong thập niên 70, và nó là thể...


Điệu Cha Cha Cha
Điệu Cha Cha Cha

– Thể điệu Cha Cha Cha nguồn gốc xuất xứ ở Nam Mỹ. Trong các...


Điệu Rumba & Điệu Bolero
Điệu Rumba & Điệu Bolero

– Thể điệu Rumba và Bolero chúng gần giống nhau. Nhưng về tốc độ lại...


Điệu Slowly & Điệu Slow Rock
Điệu Slowly & Điệu Slow Rock

– Slow là một thể điệu trữ tình chậm. Nhịp thường dùng 2/4, 4/4, 6/8....


Điệu Bostons & Điệu Valse
Điệu Bostons & Điệu Valse

– Điệu Bostons, Valse thường dùng ở nhịp 3/8, 6/8, 3/4. – Điệu Bontons tốc...