Blog Học Đàn

Điệu Rumba & Điệu Bolero

– Thể điệu Rumba và Bolero chúng gần giống nhau. Nhưng về tốc độ lại khác nhau.Ở thể điệu Rumba tốc độ nhanh hơn so với Bolero.
– Nhịp thường dùng 4/4. Tốc độ chậm, tính chất buồn.
– Cách chơi điệu Rumba: Bass 3 2 1 (321)
– Cách chơi điệu Bolero: Bass 3 2 1 (321) Bass (321) Bass phụ (321) Bass 3 2 1
Điệu Rumba, bolero

Các bài học, giáo trình khác


Điệu Disco
Điệu Disco

– Thể điệu Disco được ra đời trong thập niên 70, và nó là thể...


Điệu Cha Cha Cha
Điệu Cha Cha Cha

– Thể điệu Cha Cha Cha nguồn gốc xuất xứ ở Nam Mỹ. Trong các...


Điệu Rumba & Điệu Bolero
Điệu Rumba & Điệu Bolero

– Thể điệu Rumba và Bolero chúng gần giống nhau. Nhưng về tốc độ lại...


Điệu Slowly & Điệu Slow Rock
Điệu Slowly & Điệu Slow Rock

– Slow là một thể điệu trữ tình chậm. Nhịp thường dùng 2/4, 4/4, 6/8....


Điệu Bostons & Điệu Valse
Điệu Bostons & Điệu Valse

– Điệu Bostons, Valse thường dùng ở nhịp 3/8, 6/8, 3/4. – Điệu Bontons tốc...