Blog Học Đàn

Chuyện Hoa Sim - 155

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím la DO / la MI RE DO la MI Chuyện...

Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân - 127

Đêm [Am]nay trên [C]đường hành [Am]quân ra mặt trận Trùng [C]trùng đoàn quân tiến bước [Am]theo...

Hoa học trò - 271

Bây [Am] giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè [F] đến phượng hồng nở [E7]...