Blog Học Đàn

Có Anh Ở Đây Rồi - , 338

Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai la si DO DO DO / si mi...

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - , 83

lần đầu tiên gặp [G]em con tim anh đầy xuyến xao [D]  Lần đầu tiên gặp...

Cảm Ơn Vì Tất Cả - 96

Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn? Đố xi đố rế mí rế...