Blog Học Đàn

Bolsa mắt biếc trời hồng - 39

Chiều Cali [Am] đó bé [E] đang bước [Am] về [A] Mùa đông đang [Dm]...