Blog Học Đàn

Đố em biết anh đang nghĩ gì - , 23

[Am] Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo [G] Và anh biết khói thuốc...

Diễn Viên Tồi - , , 154

[Am]Lúc em nhìn anh anh chợt rơi vào trầm tư [G]Anh đâu có muốn mình...