Blog Học Đàn

U tình - 11

Anh [G] biết em từ độ em [C] mới tuổi mười [G] hai Anh [Bm]...

Người tình nhạc viện - 17

Ngày [D7] ghi danh học [Am] nhạc anh [C] đưa em đến [D7] trường...

Con Sáo Sậu - 65

Con sáo [Dm] sậu đậu cành me Mưa lá me rụng lối mòn [Am] Con sáo [Gm]...

Chắc Gì - 136

Chắc [Am] gì anh đã yêu [C] em Mà em cứ [Am] đợi tàn ngày trắng...