Blog Học Đàn

Dâng Chúa mùa xuân - 43

Xuân [D] sang hoa tươi [F#m] màu, đàn [A] chim tung cánh [D] chào Hương...

Mẹ là bến đợi - 49

[Dm] Bao năm [Gm] rồi Mẹ [Dm] mỏi mòn chờ [A7] trông [Dm] Chờ hoài...