Blog Học Đàn

Đưa Em Về Nhà - 164

Đưa em về [C]nhà mây trôi chiều [Am]tà sao trong lòng [Dm]muốn lối đi về...