Blog Học Đàn

Người quan trọng nhất - 173

[F]Đời hạnh [G]phúc khi anh [Em]được có [Am]em [F]Người cho [G]anh ấm êm [C]cuộc đời [F]Buồn hay...

Bức tranh không màu - , 164

Hãy nói ta chia [F]tay là chuyện đùa thôi phải không [G] em, có lẽ...