Blog Học Đàn

Mưa Rừng - , 117

[Am] Mưa rừng ơi! Mưa rừng… Hạt [Dm] mưa nhớ [G7] ai mưa triền [C] miên Phải...