Blog Học Đàn

Tiếng Yêu Từng Đêm - 76

[Am] Trôi như [Em/G] sông [Fmaj7] trôi như [Am/E] mây [Dm] Ta hứa đưa nhau [G]...

Hoa Nào Hoa Trắng - 191

[G]Hoa nào hoa trắng cho mình yêu   [Em7]Mây nào mây sẽ bay trong chiều   [C]Đời...

Đôi bờ - 3408

Đêm [C]qua anh mơ thấy [G]em yêu đến trong mộng [C]buồn Dĩ [F]vãng thoáng tới đốt...