Blog Học Đàn

Hoa Nào Hoa Trắng - 96

[G]Hoa nào hoa trắng cho mình yêu   [Em7]Mây nào mây sẽ bay trong chiều   [C]Đời...

Đôi bờ - 1062

Đêm [C]qua anh mơ thấy [G]em yêu đến trong mộng [C]buồn Dĩ [F]vãng thoáng tới đốt...