Blog Học Đàn

Một hôm trốn phố - 36

Một [C] hôm nắng [Am7] nhạt chân [Dm] mây Một [Gm] hôm mưa nặng trên...

Thuyền mơ (Santa Lucia) - 51

Biển [G] rộng bát ngát xanh xanh Thuyền [Am] về giữa bến sông [D7] xanh Làn...

Khói Lam Chiều - 151

Mỗi lúc hoàng hôn sắp về ngàn [Am]lối Nuối tiếc ngày [E7]xanh đã tàn mơ [Am]rồi Bùi...

Nỗi Buồn Đêm Đông - 310

Anh ở biên [E] thuỳ có nhớ [Am] không? [G] Đêm nay có...

Phận Má Hồng - 207

Trời làm phong ba đến tận [Am] bao giờ Để cành hoa [G] tan nát...