Blog Học Đàn

Tết xưa mẹ - , 38

[F] Nhớ tết [Dm] xưa khi [C] mẹ tôi vui [F] sống [Bb] Vừa nhai...