Blog Học Đàn

Giấc Mơ Của Em - 57

Giấc mơ của [F]em là những ấm êm hạnh [Fm]phúc mỗi đêm Giấc mơ của [Em]em...