Blog Học Đàn

Nguyệt Thượng Hà Lưu - , 114

Đêm dần [C]buông chỉ có nắng phai mờ trĩu trên đôi bờ bến [Am]xa thật...