Blog Học Đàn

Lời cuối cùng - 67

Chiều dần [Am] rơi trên cánh [G] đồng mang màu [C] tang [E7]  Từng dòng [Am]...