Blog Học Đàn

Mashup 16 Bài Hot Tiktok - 155

Những tháng ngày năm [C]đó ta đã cười thật [G]tươi Mười tám đôi [Am]mươi những nụ...