Blog Học Đàn

Bật Bài Này Lên - , 104

[C]Ai cũng thế em ơi Cuộc đời này [F]không hoàn hảo với ai  Nhưng [Dm]công bằng...