Blog Học Đàn

Người Cha Dấu Yêu (Papa) - 69

[Am] Nhớ những năm xa xưa ngày tôi bé [Dm] dại có cha mẹ yêu Nhớ...

Papa - 294

[Dm]Everyday my papa would work [Gm]To try to make ends meet [A7]To see that we would eat Keep...