Blog Học Đàn

Cho nhau chút tình - 37

Chiều [Em] nay em đến với [B7] ta Tuyệt [Em] vời như [E] ánh...