Blog Học Đàn

Chú Voi Con Ở Bản Đôn - 99

Chú [C] voi con ở Bản Đôn Chưa có [F] ngà nên còn trẻ [C] con Từ...

Chiếc Gậy Trường Sơn - 60

Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân Mi Mi Mi Mi Re Sol Re...

Chiếc Gậy Trường Sơn - 59

Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân Mi Mi Mi Mi Re Sol Re...