Blog Học Đàn

Chào Nguyên Xuân - 10

Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía...

Đón các anh về - 12

Đã qua rồi năm tháng chiến [Am] tranh Nhưng các [E] anh chưa về với [Dm]...

Gót son lấp vùi - 5

Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì lúc Sài [Am] Gòn đang [F] vui Sài [Dm]...

Cõng mẹ đi chơi - 11

Dìu mẹ đi [G] chơi [Em] cõng mẹ đi [G] chơi [D7] dìu mẹ đi...

Con thuyền tha hương - 5

[Em] Bèo dạt mây trôi, con [D] thuyền nhỏ ra khơi [C] Đơn côi một mình...

Hạnh phúc bỗng hóa hư không - , 8

Chào [Gm] em [C] đã lâu [F] không gặp [Bb] Cuộc [C] sống em [A7] có...

Hò khoan phố Hội vắng em - 6

Biển [D] xanh xanh từng con [G] sóng đua nhau Xô vào lòng xô vào lòng...

Hoa ban - 6

Vẫn [Am] còn nguyên trong ba [C] lô chiếc [F] áo trấn [C] thủ [Am] Vẫn...

Anh về quê em - 7

Qua Đèo [Am] Le qua dốc cheo [F] leo Miền quê [G] em núi đồi san...

Em gái quê mình - 10

Thương [C] nhau xanh ngát Trường Giang Nhớ [G] nhau qua ngõ Chiên [Am] Đàn Thương [F]...