Blog Học Đàn

Khúc hát đêm mưa (Romance) - 65

Intro: [Am][F][Am][F] [Am] Réo rắt tiếng hát trong đêm [F] mưa dặt dìu về theo...

Hôm nay tình cờ - 44

Hôm [G] nay tình cờ về [D] qua lối cũ vẫn [Am] người con [C]...