Blog Học Đàn

Phiên chợ xa (Scarborough Fair) - 11

[Em] Bạn tìm đến đó phiên [D] chợ quê xa [Em] mờ [G] Người con [Em]...