Blog Học Đàn

Bỏ Em Vào Balo - 153

Bỏ em vào balo đưa em ra ngoài thủ đô Sol Fa MI Fa Sol, Sol...

Bỏ em vào balo - 2407

Bỏ em vào balo [C]đưa em ra khỏi thủ [G]đô Mình cùng rời thành [Am]phố Tránh...