Blog Học Đàn

Hai mùa Noel 2 - 41

Hỏi [C] em, Hai Mùa [C7] Noel đã qua từ [F] lâu Mà [Dsus2] sao giai...