Blog Học Đàn

Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội - 70

Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhi mi2 sol re2 mi2-do2 la do2 mi-sol Từ...

Thôi Anh Hãy Về - , 294

Thôi [C], anh hãy [Am]về Mối duyên [F]mình nhạt nhòa như khói mây [G]... Thôi [G], [Em]anh cứ...

Chưa Bao Giờ - , 4617

[Am] Trong cơn mưa đêm nhẹ như [G] gió Trôi qua không gian và nguôi lắng...

Hai mươi mùa nắng lạ - , 209

Em hai mươi tuổi em [G] là nắng [Em] Em hai mươi [Am] tuổi em là...