Blog Học Đàn

Hoa Nào Anh Quên - 153

[G] Hoa nào hoa trắng cho mình yêu  [Em] Mây nào mây sẽ bay trong chiều  [C]...