Blog Học Đàn

Tuổi thơ - 41

Intro: [G][Am][Bm][Am][D7] [G][Am][Bm][Am][D7] Trời [G] xanh xanh [C] mát hương [G] thơm thơm [Em] ngát [G] Cùng...