Blog Học Đàn

Khác Biệt Này Thậm Chí Còn To Lớn Hơn - , 91

Nói hết lần này chuyện tình ta coi như kết thúc La La Mi Mi Re...

Khác Biệt To Lớn - 102

Đoạn đường mới người bước bên anh, không là em nữa re2 mi2 fa2 mi2 fa2...

Tâm Sự Tuổi 30 (Ông Ngoại Tuổi 30 OST) - 86

Rồi bỗng một [G] ngày như trở về tuổi [D] 20 Là khi anh thấy ánh...

Tâm Sự Tuổi 30 - 108

Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 Giật...

Khác Biệt To Lớn - 121

Đoạn đường [Em] mới người bước bên anh không [Bm] là em nữa Anh [Am] đã...

Đâu Ai Đợi Mình - 101

Ngày hôm nay anh phải đi xa nhưng [G]còn điều chưa nỡ [Am]Dành cho em đôi...

Đâu Ai Đợi Mình - 59

Ngày hôm nay anh phải đi xa nhưng còn điều chưa nỡ Rê Sol Sol Mi...

Sau Bao Năm - 221

[C]Bao năm trôi qua hôm nay tình [G]cũng lỡ làng Cuộc [Dm]sống đôi khi trôi...

Vỡ Tan - 441

[Am] Đấy, vỡ tan là [Em] như thế đấy Mới ước [F] mơ thật nhiều mộng...

Lời chưa nói - 224

Cay [Am]đắng bây giờ đã [G]lỡ Những [Em]tiếng yêu giờ tan [Am]vỡ Đã [F]qua thật rồi, đã...

Người ấy - 219

[C]Hôm qua anh thấy, Ôi [G]người ấy, [Am]Đang trong tay với, cô [Em]nào đấy [F]Giật mình...

Từ khi gặp em - 192

[C] Từ khi gặp em anh thấy cuộc [F] sống vui nhiều [G] Cứ cười tủm...