Blog Học Đàn

Có một tình yêu gọi là chia tay - , 333

[Am] Nếu một ngày hạnh phúc của [G] hai người Chẳng còn ấm áp [F] tiếng...

Chỉ là không cùng nhau - , 6756

Chiều hôm [Am]ấy có mưa rơi nhẹ [Em]vương mi ai Con đường [F]ngỡ bước chung đôi...