Blog Học Đàn

Mùa xuân áo hồng - 55

Em [G] trong áo [Em] hồng Vui [Am] đón Xuân [D] sang Hoa đào chớm...