Blog Học Đàn

Bản Tình Ca Đầu Tiên

Tác giả/ Ca sĩ :

Chia cột

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.

fa sol la, la la la Do sib la sol

Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.

mi mi sol fa, fa fa re fa Do Do

Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.

sib Do Re Re Re, Re Re Fa Mi Re Do, Mi Fa

Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.

la la Do fa, fa fa re la sol sol

Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.

la la sib Do fa, fa re fa sol la sib sol

Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.

fa Do Do, Do Do sib la sol fa

Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.

fa Re Re, Fa Fa Mi Mi Re Do Sol Fa

Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.

la la Do fa, fa fa re re la sol sol

Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.

la sib Do sib, sib Re sib Re Fa Sol

Vì nếu em cần một bờ vai êm.

La Sib La Do Fa Fa Sol Sol

Nếu em cần những phút bình yên.

Fa Mi la Re Fa Re Mi

Anh sẽ đến ngồi kề bên em.

sib Do Re fa fa sol sol

Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.

La La La La Do3 Do3 Do3 Sib

Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.

Sib Sol Sol Sol Do Do3 Do3 La

Cho dù không làm em cười.

Sol Fa, Fa Mi Fa Re

Anh sẽ đến để được khóc cùng em.

Re Mi Fa Re Re Fa Re MiReDo

Vì nếu em cười nụ cười long lanh.

Sib La Do Fa Fa Sol Sol

Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.

Fa Fa Fa Fa SolLa Fa Mi

Anh sẽ đến như bao lần.

la Do Re, Re Fa Do

Để mình cùng tựa vào vai nhau

Re Re Re Re, Re MiFa Fa

Các bài hát cùng ca sĩ


Bản Tình Ca Đầu Tiên -

Ngày không [C]em không lung linh nắng trên [G]con đường Dòng người lướt [Am]qua riêng...