Blog Học Đàn

Bản Tình Ca Đầu Tiên - 90

Ngày không [C]em không lung linh nắng trên [G]con đường Dòng người lướt [Am]qua riêng anh...

Bản Tình Ca Đầu Tiên - 174

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường. fa sol la, la la la...