Blog Học Đàn

Đốt nến & bật đèn

Tác giả/ Ca sĩ : | Điệu :

[]

Cuộn trang

Chia cột

note=””]

Thắp [C] lên một ngọn [Am] đèn
Cúng [F] dường vô lượng [C] Phật
Một [Am] tâm niệm an [Em] lành
Làm [D] rạng ngời mặt [C] đất

Thắp [C] lên một ngọn [Am] đèn
Cúng [F] dường vô lượng [C] Phật
Một [Am] tâm niệm an [Em] lành
Làm [F] rạng ngời mặt [C] đất [C7]

Thất [F] niệm là bóng đêm
Chánh [Dm] niệm là ánh [G] sáng
Đưa [C] tỉnh thức trở [Am] về
Cho [D] thế gian tỏ [G] rạng

Thất [C] niệm là bóng đêm
Chánh [Am] niệm là ánh sáng
Đưa [F] tỉnh thức trở [Dm] về
Cho [G7] thế gian tỏ [C] rạng


Hợp âm

Các bài hát cùng ca sĩ


Cô láng giềng nho nhỏ -

[G] Cô láng giềng nho [Em] nhỏ [Am] gặp nhau [D7] nơi đầu [G] ngõ...