Blog Học Đàn

Cô láng giềng nho nhỏ - 5

[G] Cô láng giềng nho [Em] nhỏ [Am] gặp nhau [D7] nơi đầu [G]...

Đốt nến & bật đèn - 9

Thắp [C] lên một ngọn [Am] đèn Cúng [F] dường vô lượng [C] Phật...