Blog Học Đàn

Mặt Mộc - , 300

Không cần mang giày [Dm]cao gót Không cần phấn son [G]cầu kì Mà [C]khiến anh nằm...