Blog Học Đàn

Quên đặt tên - 8

Ngày [F] ấy khi đôi [G] mươi,tôi đem [Em] lòng thương nhớ [Am] ai Ngày [F]...

Hạt Nắng Vỡ Đôi - , 103

Hôm [C]ấy ai đi ngang đời em. khe [Am]khẽ đưa đôi tay lùa mái tóc. Bao...

Mặt Mộc - , 297

Không cần mang giày [Dm]cao gót Không cần phấn son [G]cầu kì Mà [C]khiến anh nằm...