Blog Học Đàn

Trót Yêu

Tác giả/ Ca sĩ :


  Chia cột

  Có chút bối rối chạm tay anh rồi

  Mi Mi Re Mi, Do Re la sol

  Vì anh đang mơ giấc dịu dàng

  sol Do Do, Do si la lasol

  Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

  Mi Mi Re Mi, Do Re la sol

  Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi.

  sol Do Do, Do Do si Re Do

  Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng

  Mi Mi Re Mi, Do Re la sol

  Khi em yên say trong giấc

  Do Do, Do Do Re Mi Sol Mi

  Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

  Mi Mi Re Mi Re Do Re, la Re

  Vì anh luôn mong được có em.

  si Do, Do Do si Re Do

  Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

  Do Do3 Si Si La, Do Si La La Sol

  Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

  Mi Fa Sol Sol Fa Fa Do3 Si Sol MiReMi

  Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

  Do Do3 Si Si La, Si La Sol Sol Sol Re3 Do

  Vì nơi con tim này luôn có

  La Si Do3 Do3 La Si Do3

  Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em.

  La Si Do3 Do3 La Si Do3, Re3 Re3

  Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

  Do Do3 Si Si La, Do Si La La Sol

  Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

  Mi Fa Sol Sol Fa Fa Do3 Si Sol MiReMi

  Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

  Do Do3 Si Si La, Si La Sol Sol Sol Re3 Do

  Vì nơi con tim này luôn có

  La Si Do3 Do3 La Si Do3

  Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em.

  La Si Do3 Do3 La Si Do3, Re3 Re3

  Có chút bối rối, có chút tan vỡ

  Mi Mi Re Mi, Mi Mi Re Mi

  Có chút thương nhớ tình anh

  Mi Mi Re Mi, Re Mi

  Người hãy đến bên anh này

  sol Mi Mi Re Re la

  Nói yêu mình anh thôi

  Re Do sol Do Do

  Để cho lòng anh thôi nhớ mong.

  Mi Re la si, Do Re Do

  Các bài hát cùng ca sĩ


  Nguyệt Thượng Hà Lưu - ,

  Đêm dần [C]buông chỉ có nắng phai mờ trĩu trên đôi bờ bến [Am]xa thật...


  Nhìn Vào Mưa -

  Nhìn vào mưa, nhìn vào mắt em sol Do Mi, sol Do Mi Re Có...


  Thả Vào Mưa -

  Mưa một ngày vội vã không em solla, do do# re DoRe sib la Như...


  Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh -

  Có điều gì sao không nói cùng anh MiRe Do Do, Re Re Mi Do...


  Dấu Mưa -

  Một cơn mưa đi qua để lại do fa fa fa sol, la fa Những...