Blog Học Đàn

Dấu Mưa

Tác giả/ Ca sĩ :


  Chia cột

  Một cơn mưa đi qua để lại

  do fa fa fa sol, la fa

  Những ký ức anh và em

  fa sib sib fa redo fa

  Tìm em trong cơn mưa

  do fa fa fa sol

  Anh thẩn thờ lần theo

  sol la fa, fa sib

  Những dấu vết đánh rơi.

  sib sib sib sib la

  Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

  la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

  Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

  Re La, Mi Mi Mi Mi Fa

  Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

  la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

  Là lúc em ngang đời ta.

  Re La, Mi Mi Mi Fa

  Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

  Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Mi Fa

  Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

  Re Sib, Sib Sib Sib Sib La

  Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

  Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Re3 Sol Fa

  Cảm giác cho anh nhận ra.

  Re Sib La Fa ReDo Fa

  I love you, I love you so

  Fa Sol La, Mi Fa Sol ReFa

  Khoảnh khắc cho anh nhận ra

  Re Sib La Fa ReDo Fa

  I love you, I love you so

  Fa Sol La, Mi Fa Sol Fa

  Khoảnh khắc cho anh gần em.

  Re Sib La Fa Do Fa

  Một cơn mưa đi qua để lại

  do fa fa fa sol, la fa

  Những ký ức anh và em

  fa sib sib fa redo fa

  Tìm em trong cơn mưa

  do fa fa fa sol

  Anh thẩn thờ lần theo

  sol la fa, fa sib

  Những dấu vết đánh rơi.

  sib sib sib sib la

  Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

  la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

  Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

  Re La, Mi Mi Mi Mi Fa

  Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

  la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

  Là lúc em ngang đời ta.

  Re La, Mi Mi Mi Fa

  Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

  Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Mi Fa

  Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

  Re Sib, Sib Sib Sib Sib La

  Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

  Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Re3 Sol Fa

  Cảm giác cho anh nhận ra.

  Re Sib La Fa ReDo Fa

  I love you, I love you so

  Fa Sol La, Mi Fa Sol ReFa

  Khoảnh khắc cho anh nhận ra

  Re Sib La Fa ReDo Fa

  I love you, I love you so

  Fa Do3 Sib, Fa Do3 Sib La Sol Fa

  Khoảnh khắc cho anh gần em.

  Fa Sib Sib Sib Sib Do3

  Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

  Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Mi Fa

  Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

  Re Sib, Sib Sib Sib Sib La

  Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

  Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Re3 Sol Fa

  Cảm giác cho anh nhận ra.

  Re Sib La Fa ReDo Fa

  I love you, I love you so

  Fa Sol La, Mi Fa Sol ReFa

  Khoảnh khắc cho anh nhận ra

  Re Sib La Fa ReDo Fa

  I love you, I love you so

  Fa Sol La, Do3 Sib La LaSolFa

  Khoảnh khắc cho anh gần em.

  Re Sib La Fa Do Fa

  Các bài hát cùng ca sĩ


  Nguyệt Thượng Hà Lưu - ,

  Đêm dần [C]buông chỉ có nắng phai mờ trĩu trên đôi bờ bến [Am]xa thật...


  Nhìn Vào Mưa -

  Nhìn vào mưa, nhìn vào mắt em sol Do Mi, sol Do Mi Re Có...


  Thả Vào Mưa -

  Mưa một ngày vội vã không em solla, do do# re DoRe sib la Như...


  Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh -

  Có điều gì sao không nói cùng anh MiRe Do Do, Re Re Mi Do...


  Trót Yêu -

  Có chút bối rối chạm tay anh rồi Mi Mi Re Mi, Do Re la...