Blog Học Đàn

Dấu Mưa

Tác giả/ Ca sĩ :

Chia cột

Một cơn mưa đi qua để lại

do fa fa fa sol, la fa

Những ký ức anh và em

fa sib sib fa redo fa

Tìm em trong cơn mưa

do fa fa fa sol

Anh thẩn thờ lần theo

sol la fa, fa sib

Những dấu vết đánh rơi.

sib sib sib sib la

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Re La, Mi Mi Mi Mi Fa

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

Là lúc em ngang đời ta.

Re La, Mi Mi Mi Fa

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Mi Fa

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Re Sib, Sib Sib Sib Sib La

Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Re3 Sol Fa

Cảm giác cho anh nhận ra.

Re Sib La Fa ReDo Fa

I love you, I love you so

Fa Sol La, Mi Fa Sol ReFa

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

Re Sib La Fa ReDo Fa

I love you, I love you so

Fa Sol La, Mi Fa Sol Fa

Khoảnh khắc cho anh gần em.

Re Sib La Fa Do Fa

Một cơn mưa đi qua để lại

do fa fa fa sol, la fa

Những ký ức anh và em

fa sib sib fa redo fa

Tìm em trong cơn mưa

do fa fa fa sol

Anh thẩn thờ lần theo

sol la fa, fa sib

Những dấu vết đánh rơi.

sib sib sib sib la

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Re La, Mi Mi Mi Mi Fa

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

la Mi Fa la, la la Mi Fa Sol Fa

Là lúc em ngang đời ta.

Re La, Mi Mi Mi Fa

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Mi Fa

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Re Sib, Sib Sib Sib Sib La

Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Re3 Sol Fa

Cảm giác cho anh nhận ra.

Re Sib La Fa ReDo Fa

I love you, I love you so

Fa Sol La, Mi Fa Sol ReFa

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

Re Sib La Fa ReDo Fa

I love you, I love you so

Fa Do3 Sib, Fa Do3 Sib La Sol Fa

Khoảnh khắc cho anh gần em.

Fa Sib Sib Sib Sib Do3

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Mi Fa

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Re Sib, Sib Sib Sib Sib La

Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

Fa Do3 Fa Mi, Mi Mi Do3 Re3 Sol Fa

Cảm giác cho anh nhận ra.

Re Sib La Fa ReDo Fa

I love you, I love you so

Fa Sol La, Mi Fa Sol ReFa

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

Re Sib La Fa ReDo Fa

I love you, I love you so

Fa Sol La, Do3 Sib La LaSolFa

Khoảnh khắc cho anh gần em.

Re Sib La Fa Do Fa

Các bài hát cùng ca sĩ


Nguyệt Thượng Hà Lưu - ,

Đêm dần [C]buông chỉ có nắng phai mờ trĩu trên đôi bờ bến [Am]xa thật...


Nhìn Vào Mưa -

Nhìn vào mưa, nhìn vào mắt em sol Do Mi, sol Do Mi Re Có...


Thả Vào Mưa -

Mưa một ngày vội vã không em solla, do do# re DoRe sib la Như...


Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh -

Có điều gì sao không nói cùng anh MiRe Do Do, Re Re Mi Do...


Trót Yêu -

Có chút bối rối chạm tay anh rồi Mi Mi Re Mi, Do Re la...