Blog Học Đàn

Nhìn Vào Mưa

Tác giả/ Ca sĩ :


  Chia cột

  Nhìn vào mưa, nhìn vào mắt em

  sol Do Mi, sol Do Mi Re

  Có bao điều muốn nói thàn lời, mà lòng vẫn đang dối bời

  Do Do si Do Re fa fa, fa fa Do si Do sol

  Nhìn vào mưa, từng hạt mưa là từng nỗi nhớ em

  la Do Mi, la la Do la la Do Mi Re

  Mưa trong lòng da diết, chẳng thể nào xóa hết ngày xưa

  Re Re Do# Mi Fa, Do Do si Do Re si Do

  Nhìn mưa rơi rơi nặng hạt

  Do Mi Mi Mi la la

  Lòng anh miên man nặng nề

  Do Re Re Re sol sol

  Chiều lang thang trên đường về nhớ chuyến xe ngày nào

  si Do Do Do fa fa, si Do Do si la sol

  Cùng nhau đi dưới chiều tàn

  Do Mi Mi Mi la la

  Tình yêu mong manh khẽ bay ngang

  Do Re Re Re Sol Fa Mi

  Giờ đây yêu dấu nhường lại cho những ước mơ

  Mi Fa Mi Fa la la Do Do La Sol

  Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu

  sol Do Re Mi Re Re Mi Do

  Mình chia tay cho vơi đớn đau

  sol Do Re Mi Re Re Mi ReDo

  Nỗi nhớ anh sẽ dừng lại và để cơn mưa cất dấu

  Sol Sol Fa Fa la la, sol Do Re Re Mi Mi

  Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu

  sol Do Re Mi Re Re Mi Do

  Tình yêu có lẽ là một phép màu

  sol Do Re Mi Re Re Mi Do

  Dù có đớn đau, lòng vẫn muốn yêu đậm sâu

  Do Sol Sol Fa, sol Fa Fa Mi si Do

  Chắc có lẽ sẽ đến mai sau

  SolLa La La La La SolMi Sol

  Khi tình yêu đủ lớn

  Re Do# Re Mi Fa

  Thì trái tim sẽ được gần hơn

  sol Sol Fa Mi Re Re Mi Fa Sol

  Níu giữ những phút cuối bên nhau

  SolLa La La La La SolMi Sol

  Để đến khi gặp lại nhau, tình vẫn đắm say

  sol Sol Fa Mi Mi Fa, Sol La Do3 Re3

  Mình chia tay nhau

  la Do Re Mi…

  Các bài hát cùng ca sĩ


  Nguyệt Thượng Hà Lưu - ,

  Đêm dần [C]buông chỉ có nắng phai mờ trĩu trên đôi bờ bến [Am]xa thật...


  Thả Vào Mưa -

  Mưa một ngày vội vã không em solla, do do# re DoRe sib la Như...


  Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh -

  Có điều gì sao không nói cùng anh MiRe Do Do, Re Re Mi Do...


  Dấu Mưa -

  Một cơn mưa đi qua để lại do fa fa fa sol, la fa Những...


  Trót Yêu -

  Có chút bối rối chạm tay anh rồi Mi Mi Re Mi, Do Re la...