Blog Học Đàn

Nhìn Vào Mưa

Tác giả/ Ca sĩ :

Chia cột

Nhìn vào mưa, nhìn vào mắt em

sol Do Mi, sol Do Mi Re

Có bao điều muốn nói thàn lời, mà lòng vẫn đang dối bời

Do Do si Do Re fa fa, fa fa Do si Do sol

Nhìn vào mưa, từng hạt mưa là từng nỗi nhớ em

la Do Mi, la la Do la la Do Mi Re

Mưa trong lòng da diết, chẳng thể nào xóa hết ngày xưa

Re Re Do# Mi Fa, Do Do si Do Re si Do

Nhìn mưa rơi rơi nặng hạt

Do Mi Mi Mi la la

Lòng anh miên man nặng nề

Do Re Re Re sol sol

Chiều lang thang trên đường về nhớ chuyến xe ngày nào

si Do Do Do fa fa, si Do Do si la sol

Cùng nhau đi dưới chiều tàn

Do Mi Mi Mi la la

Tình yêu mong manh khẽ bay ngang

Do Re Re Re Sol Fa Mi

Giờ đây yêu dấu nhường lại cho những ước mơ

Mi Fa Mi Fa la la Do Do La Sol

Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu

sol Do Re Mi Re Re Mi Do

Mình chia tay cho vơi đớn đau

sol Do Re Mi Re Re Mi ReDo

Nỗi nhớ anh sẽ dừng lại và để cơn mưa cất dấu

Sol Sol Fa Fa la la, sol Do Re Re Mi Mi

Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu

sol Do Re Mi Re Re Mi Do

Tình yêu có lẽ là một phép màu

sol Do Re Mi Re Re Mi Do

Dù có đớn đau, lòng vẫn muốn yêu đậm sâu

Do Sol Sol Fa, sol Fa Fa Mi si Do

Chắc có lẽ sẽ đến mai sau

SolLa La La La La SolMi Sol

Khi tình yêu đủ lớn

Re Do# Re Mi Fa

Thì trái tim sẽ được gần hơn

sol Sol Fa Mi Re Re Mi Fa Sol

Níu giữ những phút cuối bên nhau

SolLa La La La La SolMi Sol

Để đến khi gặp lại nhau, tình vẫn đắm say

sol Sol Fa Mi Mi Fa, Sol La Do3 Re3

Mình chia tay nhau

la Do Re Mi…

Các bài hát cùng ca sĩ


Nguyệt Thượng Hà Lưu - ,

Đêm dần [C]buông chỉ có nắng phai mờ trĩu trên đôi bờ bến [Am]xa thật...


Thả Vào Mưa -

Mưa một ngày vội vã không em solla, do do# re DoRe sib la Như...


Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh -

Có điều gì sao không nói cùng anh MiRe Do Do, Re Re Mi Do...


Dấu Mưa -

Một cơn mưa đi qua để lại do fa fa fa sol, la fa Những...


Trót Yêu -

Có chút bối rối chạm tay anh rồi Mi Mi Re Mi, Do Re la...